Å fjerne vorter

De fleste vorter og fotvorter kan behandles hjemme ved å bruke vortebehandlinger du kan kjøpe i apotek.

Oppdatert 24 April 2023

Hvordan fjerne vorter med hjemmebehandling?

Fjerning av vorter kan også utføres av en fotspesialist, i klinikker og sykehus, men det er mindre vanlig, og gjelder oftest de aller vanskeligste tilfellene av vorter. Vorter er smittsomme, og de kan spre seg til andre deler av kroppen så vel som til andre familiemedlemmer og andre du kommer i kontakt med.1 På grunn av dette er det viktig å behandle vorter så snart de oppstår. Det er enklere å fjerne vorter når de er nye, enn vorter som allerede er etablert.

Hvordan fjerne vorter med hjemmebehandling

  • Maursyre er en effektiv oppløsning som finnes i VorteFri Original og Pen. Maursyre i seg selv er etsende og må derfor brukes med forsiktighet. Oppløsningen tørker raskt ut vortene slik at kroppen kan støte de fra seg. Maursyren absorberes raskt inn i vorten og etterlater ingen merker på huden, om påført riktig. Maursyre er enkel å bruke og kan brukes på hender, føtter, albuer og knær.2,3 I en studie gjort på maursyre, rapporterte ni av ti at vortene hadde blitt borte mot slutten av behandlingsperioden, som varte i 12 uker. Gjennomsnittlig var kun 4-5 behandlinger nødvendig.4
  • Frysing av vorter kan utføres hjemme. Det vanligste har vært å bruke kjølende dimetyleter og propan (DMEP), som fryser vorten på en temperatur på rundt minus 50°C. VorteFri Freeze, som ble lansert i 2017, inneholder flytende dinitrogenoksid som har en temperatur på minus 80°C og er derfor mer effektiv enn DMEP produktene.5
  • Salisylsyre påføres daglig for å skrubbe av de øvre lagene av vorten. Hvis behandlingen er vellykket, burde vorten forsvinne i løpet av tre måneder. Studier har vist relativ lav suksessrate, kun 24% ved bruk av salisylsyre.6
Hvordan fjerne vorter hjemme?

Hvordan fjerne vorter ved en klinikk

Å fjerne vorter ved en klinikk eller et sykehus er relativt uvanlig fordi disse behandlingene ofte er mer smertefulle enn hjemmebehandling, og i tillegg kan være svært dyre. Leger kan anbefale vortefjerning ved klinikk om du har hatt vorten i flere år, om du har smerter på grunn av vorten, eller om du allerede har forsøkt flere behandlinger kjøpt i apotek uten å få den ønskede effekten.

  • Brenning av vorter utføres vanligvis med elektrokirurgi eller laser. Når elektrokirurgi brukes brennes vorten med en høyfrekvent elektrisk strømming. Ved bruk av laserfjerning blir en intens lysstråle projisert på vortens overflate for å brenne bort vevet.7
  • Kryoterapi vil si å fryse bort en vorte med flytende nitrogen som har en temperatur på minus 196°C. Det er vanligvis behov for å gjenta behandlingen etter noen uker.7
  • Kirurgi/utskraping betyr å skrape eller kutte en vorte bort fra huden med en skalpell eller et lignende redskap. Noen ganger er gjentatt behandling med kirurgi nødvendig for å fjerne vorten.7
  • Monokloreddiksyre (MCAA) er en etsende syrebasert løsning, og den fungerer på samme måte som salicylsyre TCA. MCAA er den sterkeste av de nevnte syrene, og det er nødvendig å ta de strengeste forholdsregler ved bruk.8,9

Forebygge vorter

Hvordan får du vorter og hva er den beste måten å forebygge vorter på?

Vortefjerning med maursyre

Maursyre har vist seg å fjerne over ni av ti vorter, hvordan virker det og hvem kan bruke det?

Kjerringråd

Det finnes mange kjerringråd for å fjerne vorter selv om det er lite vitenskapelig forskning for å støtte påstandene om at de er effektive. De fleste kjerringrådene går ut på å påføre noe på vorten, og mest vanlig er det å bruke gaffateip over noen dager.

Referanser:

1Felleskatalogen. Vorter https://www.felleskatalogen.no/medisin/sykdom/vorter Lest 02.04.2020

2EndWarts Original_IFU_NO_19.06.19

3 EndWarts Pen_IFU_NO_03.10.19

4REF-34459 Bhat R,Vidya K, Kamath G, Topical formic acid puncture technique for the treatment of common warts. International Journal of Dermatology 2001; 40- 415-419.

5 EndWarts Freeze_IFU_NO_22.03.19

6 REF-29941_ Sjoerd C, Bruggink MD, Jacobijn G et al_Cryotherapy liquid nitrogen vs topical salicylic acid cutaneous warts_CMAJ 182(15),1624-30-

7 Store medisinske leksikon. Vorte https://sml.snl.no/vorte Lest 02.04.2020

8 Store norske leksikon. Kloreddiksyre. https://snl.no/kloreddiksyre Lest 02.04.2020

9 Helsebiblioteket. Vorter https://www.helsebiblioteket.no/pasientinformasjon/infeksjon/vorter Lest 23.03.2020

TIL HELE FAMILIEN
VorteFri Original

VorteFri Original

Til hele familien

VorteFri Original er en unik og effektiv vortebehandling med maursyre, som raskt tørker ut vortene. Virkningsmetoden er nettopp det som skiller VorteFri fra andre syreprodukter på markedet.

DEN SKÅNSOMME TIL DE MINSTE BARNA
VorteFri PEN

VorteFri PEN

Presis påføring

Inneholder den samme effektive syren som VorteFri Original. Dette produktet er designet og utviklet etter tilbakemeldinger fra forbrukere. Et trygt produkt som er enkelt i bruk, og derfor godt egnet til de minste barna.

DEN KALDESTE TIL TENÅRINGEN
VorteFri FREEZE

VorteFri FREEZE

Rask effekt

Det nyeste produktet. Den første hjemmebehandlingen med kald nok gass til å nå de dypeste lagene i vorten, for effektiv fjerning av vorter. En rask behandling til tenåringen og voksne.