Kan VorteFri brukes på små barn?

Produktet passer små barn. Likevel bør lege eller helsesøster konsulteres før du behandler barn under fire år. Se eget dokument om behandling av barn under fire år. For vorter hos spedbarn og småbarn, er det viktig å kun bruke en liten mengde VorteFri, og ikke behandle oftere enn én gang i uken. Ved behandling på barn er det viktig å aldri overgå den oppgitte dosen – produktet er effektivt uansett. Om ditt barn sutter på fingrene, kan du vaske barnets hender rett etter behandlingen.