Kan gravide og ammende kvinner, samt diabetikere bruke VorteFri?

Det er ingen kjente risikoer forbundet med graviditet og amming. Diabetikere bør kun bruke VorteFri på frisk hud som ikke er påvirket av noen diabetesrelaterte sykdommer. Vær forsiktig, bruk ikke mer enn den angitte mengden. Hvis det oppstår noen komplikasjoner, kontakt alltid en lege/sykepleier.