Å fjerne vorter

De fleste vorter og fotvorter kan behandles hjemme ved å bruke vortebehandlinger du kan kjøpe i apotek. Fjerning av vorter kan også utføres av en fotspesialist, på klinikker og sykehus, men det er mindre vanlig og gjelder oftest  de aller vanskeligste tilfellene av vorter. Vorter er smittsomme, og de kan spre seg til andre deler av kroppen så vel som til andre familiemedlemmer og andre du kommer i kontakt med. På grunn av dette er det viktig å behandle vorter så snart de oppstår. Det er enklere å fjerne vorter når de er nye enn vorter som allerede er etablert.

Hvordan fjerne vorter med hjemmebehandling

  • Maursyre er relativt ny til behandling av vorter. Maursyre til vortebehandling har en uttørkende effekt. Maursyren i seg selv er etsende og den må derfor brukes med forsiktighet.  Oppløsningen er enkel å bruke og kan brukes på hendene, føttene, albuene og knærne. Maursyren absorberes direkte inn i vorten og etterlater ingen merker på huden. I en studie 1 gjort på maursyre rapporterte ni av ti at vortene hadde blitt borte mot slutten av behandlingsperioden, som varte i 12 uker. Gjennomsnittlig var kun 4-5 behandlinger nødvendig.
  • Frysing av vorter kan utføres hjemme ved å bruke kjølende dimetyleter og propan (DMEP). Denne behandlingen fryser vorten på en temperatur på rundt minus 50°C. 
  • Salisylsyre appliseres daglig for å skrubbe av de øvre lagene av vorten. Hvis behandlingen er vellykket, burde vorten forsvinne i løpet av tre måneder. Studier har vist relativ lav suksessrate, kun 24% ved bruk av salisylsyre.

Hvordan fjerne vorter ved en klinikk

Å fjerne vorter ved en klinikk eller et sykehus er relativt uvanlig fordi disse behandlingene ofte er mer smertefulle enn hjemmebehandling og i tillegg kan være svært dyre. Leger kan anbefale vortefjerning ved klinikk om du har hatt vorten i flere år, om du har smerter eller om du allerede har forsøkt flere behandlinger kjøpt i apotek uten å få den ønskede effekten.

Brenning av vorter

Brenning av vorter utføres vanligvis med elektrokirurgi eller laser. Når elektrokirurgi brukes brennes vorten med en høyfrekvent elektrisk strømming. Ved bruk av laserfjerning blir en intens lysstråleprojisert på vortens overflate for å brenne bort vevet.

Kryoterapi

Kryoterapi er når flytende nitrogen påføres en vorte og fryser den til minus 190°C 2. Det vil vanligvis være behov for gjentatt behandling noen uker etter den første påføringen for fryse vevet igjen.

Kirurgi/utskraping

Kirurgi/utskraping betyr å skrape eller kutte en vorte bort fra huden med en skalpell eller et lignende redskap. Noen ganger er gjentatt behandling med kirurgi nødvendig for å fjerne vorten.

Monokloreddiksyre (MCA)

Monokloreddiksyre (MCAA) er også en etsende syre-basert løsning, og den fungerer på samme måte som salicylsyre TCA. MCAA er den sterkeste av de nevnte syrene, og det er nødvendig å ta de strengeste forholdsregler ved bruk.

Kjerringråd

Det finnes mange kjerringråd for å fjerne vorter selv om det er lite vitenskapelig forskning for å støtte påstandene om at de er effektive. De fleste kjerringrådene går ut på å påføre noe på vorten, og mest vanlig er det å bruke gaffateip over noen dager.

12001: Bhat, Ramesh M., Vidya, Kamath, Ganesh. Topical Formic Acid puncture technique for the treatment of common warts.

22010: Sjoerd C. Bruggink, MD, Jacobijn Gussekloo, MD PhD, [...], and Just A.H. Eekhof, MD PhD Cryotherapy with liquid nitrogen versus topical salicylic acid application for cutaneous warts in primary care: randomized controlled trial randomized controlled trial.

Forebygge vorter

Hvordan får du vorter og hva er den beste måten å forebygge vorter på?

Forebygge vorter

Årsaker til vorter

Vorter kan spre seg mellom personer og fra et sted på kroppen til et annet, hva er årsakene?

Årsaker til vorter